Cennik


Cennik świadczonych usług na stadionie:

Lp. Wyszczególnienie j.m. Cena
1.

Korzystanie z boiska głównego

1 godz. 60 zł
2. Korzystanie z boiska treningowego 1 godz. 30 zł
3. Korzystanie z kortu tenisowego (1 boisko) 1 godz. 4 zł
4. Korzystanie z całości kortu tenisowego - zawody, rezerwacje indywidualne 1 godz. 8 zł
5. Korzystanie z boiska do speedmintona 1 godz. 4 zł
6. Korzystanie z całego obiektu na potrzeby imprez masowych do 6 godz. - 800 zł, powyżej 6 godz. - 1500zł.

Uwaga
Obowiązuje 50 % zniżka dla uczniów i studentów do ukończenia 25 roku życia oraz emerytów i rencistów za okazaniem ważnej legitymacji