OSiR Włoszczowa

caw


Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Włoszczowa, którego zadaniem jest organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zarządzanie komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
Główne zadania:
- aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych organizowanych przez OSiR,
- kontynuacja celów i zadań wynikających z programu szkolnego w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego,
- zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez propagowanie zdrowego stylu życia,
- kreowanie potrzeb i aktywnych postaw wobec osobistej kultury fizycznej,
Kolejnym naszym celem jest:
- popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie degradacji zdrowotnej i społecznej wśród dzieci i młodzieży poprzez kreowanie postaw pro zdrowotnych związanych se sportowym trybem życia i przygotowaniu do uczestnictwa w sporcie w wieku dojrzałym,
- promowanie różnych dyscyplin sportowo – rekreacyjnych,
- rozwój zainteresowań, nawyków i umiejętności sportowych,
- prowadzenie usług profilaktycznych i wychowawczych w zakresie rekreacji i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży, wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych uzależnieniami,
- współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z innymi organizacjami z wykorzystaniem sprzętu i pomocy naukowych będących na wyposażeniu OSiR.


Ośrodek Sportu i Rekreacji bardzo czynnie uczestniczy w życiu sportowym, rekreacyjnym i wypoczynkowym każdego mieszkańca Włoszczowy i okolic, a także osób przyjezdnych dysponując i udostępniając cztery obiekty takie jak:

  • Basen NEMO

  • Hala Sportowa

  • Stadion

  • Zbiornik Wodny „Klekot”

 


Dane teleadresowe:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Wiśniowa 43
29-100 Włoszczowa
NIP 656-18-12-514,  REGON 000330134

KONTO: PKO BP 74 1020 2629 0000 9202 0227 8612

Telefon kontaktowe:

Sekretariat: 41 33 35 100
Hala kasa: 41 39 43 920

Adres email:

info@osir-wloszczowa.pl